CẢM XÚC

içi içine sığmamak  Động từ Ý nghĩa Rất hào hứng, đứng ngồi không yên Ví dụ Tatil için çok heyecanlıyım. İçim içime sığmıyor. T ao hồi hộp về kỳ nghỉ quá đi mất. Cứ đứng ngồi không yên suốt thôi!  Yeni araba almış, içi içine sığmıyordu.  Nó mới mua xe nên đang hào hứng lắm. göğsüContinue reading “CẢM XÚC”