#1- Chio

Chia sẻ một chút trước khi bước vào câu chuyện đầu tiên. Vì còn một góc trong blog hiện giờ để trống, mà mình cũng chưa nghĩ ra được sẽ thêm gì vào nên tạm thời mình dùng tạm để viết những câu chuyện mình…tự nghĩ ra cho mọi người đọc cho vui LOL. CũngContinue reading “#1- Chio”