ĐỊA PHƯƠNG

can boğazdan gelir thành ngữ Ý nghĩa Nghĩa đen: Mạng sống đến từ cổ họng Nghĩa bóng: Có thực mới vực được đạo Ví dụ Ben kilo vermeye çalışırken, annem can boğazdan gelir diye bana makarna yedirmeye çalışıyor. Tao đang cố giảm cân thì mẹ tao bảo có thực mới vực được đạo rồi bắtContinue reading “ĐỊA PHƯƠNG”