ĐỊA PHƯƠNG

can boğazdan gelir

thành ngữ

  • Ý nghĩa

Nghĩa đen: Mạng sống đến từ cổ họng

Nghĩa bóng: Có thực mới vực được đạo

  • Ví dụ

Ben kilo vermeye çalışırken, annem can boğazdan gelir diye bana makarna yedirmeye çalışıyor.

Tao đang cố giảm cân thì mẹ tao bảo có thực mới vực được đạo rồi bắt tao ăn thêm mì.

Can boğazdan gelir diye diye, 40 kilo aldı.

Ờ đấy cứ nói có thực mới vực được đạo, giờ nó tăng 40kg luôn.

bir elin nesi var iki elin sesi var

thành ngữ

  • Ý nghĩa:

Nghĩa đen: Một tay sẽ chẳng có gì, hai tay (vỗ vào nhau) mới ra tiếng.

Nghĩa bóng: Một cây làm chẳng lên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao

  • Ví dụ

Bir elin nesi var iki elin sesi var, derler. Bana bavulumu toplamamda lütfen yardım eder misin?

Người ta bảo “Một cây làm chẳng lên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao”. Giúp tao đóng đồ nha mày?

Hadi kalk da hazırlanmama yardım et. Bir elin nesi var iki elin sesi var! Daha hızlı biter işim.

Thôi nào dậy giúp tao một tay đi. Một cây làm chẳng lên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao! Giúp tao để tao làm cho xong đi!

leb demeden leblebiyi anlamak

thành ngữ

  • Ý nghĩa

Nghĩa đen: Chỉ mới nói “leb” thôi mà đã hiểu luôn ra là “leblebi”. (leblebi là một loại đồ ăn vặt nổi tiếng của vùng Tavşanlı, nhiều hương vị, ăn bùi bùi, thường làm theo dạng hạt tròn)

Nghĩa bóng: Nhanh trí

  • Ví dụ:

O kız çok akıllı, leb dememeden leblebiyi anlar

Con bé đó thông minh lắm, nói 1 chữ là hiểu cả câu!

Leb demeden leblebiyi anlamanı beklemiyorum ama biraz daha gayret et

Mẹ không đòi con phải thật nhanh trí để hiểu cái này, nhưng hãy cố gắng thêm chút xem nào!

damdan düşer gibi

Thành ngữ

  • Ý nghĩa:

Bất ngờ, đột ngột

  • Ví dụ

Damdan düşer gibi işi bırakmak da nereden çıktı?

Sao em bỏ việc đột ngột quá vậy?

Damdan düşer gibi evlilik mi olur!

Cưới gì mà đột ngột thế!

Published by Hoàng Lê Thanh Hà

A Turkey-addict.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: