1 năm!!!

Vậy là đã tròn 1 năm kể từ ngày mình lập blog này và viết những bài đầu tiên!!! 1 năm trước, khi bắt đầu với blog này, mục đích đơn giản nhất của mình chỉ là tự hệ thống và ôn tập lại tiếng Thổ mà thôi. Tình cờ một ngày, mình nói chuyệnContinue reading “1 năm!!!”