1 năm!!!

Vậy là đã tròn 1 năm kể từ ngày mình lập blog này và viết những bài đầu tiên!!! 1 năm trước, khi bắt đầu với blog này, mục đích đơn giản nhất của mình chỉ là tự hệ thống và ôn tập lại tiếng Thổ mà thôi. Tình cờ một ngày, mình nói chuyệnContinue reading “1 năm!!!”

Nâng cao kỹ năng nghe tiếng Thổ

Tiếng Thổ sẽ hơi khó nghe với những bạn mới làm quen nó. Đặc biệt, người Thổ có người nói rất nhanh và khó nghe, có người nói chậm và dễ nghe, do vậy có thể bạn sẽ hiểu người này nói nhưng lại không hiểu người khác nói dù cho họ cùng nói 1Continue reading “Nâng cao kỹ năng nghe tiếng Thổ”