Nâng cao kỹ năng đọc tiếng Thổ

Đọc là một kỹ năng quan trọng, trong bất cứ ngôn ngữ nào cũng thế.  Trong tiếng Thổ, do cấu trúc ngôn ngữ ngược lại so với tiếng Việt, tiếng Anh nên đôi lúc người Việt sẽ bị loạn và phải đọc lại 1 câu vài lần mới hiểu được.  Nếu không luyện đọc tiếngContinue reading “Nâng cao kỹ năng đọc tiếng Thổ”

Nâng cao kỹ năng nghe tiếng Thổ

Tiếng Thổ sẽ hơi khó nghe với những bạn mới làm quen nó. Đặc biệt, người Thổ có người nói rất nhanh và khó nghe, có người nói chậm và dễ nghe, do vậy có thể bạn sẽ hiểu người này nói nhưng lại không hiểu người khác nói dù cho họ cùng nói 1Continue reading “Nâng cao kỹ năng nghe tiếng Thổ”