HÀNH ĐỘNG

nalları dikmek  động từ Ý nghĩa:  Nghĩa đen: khâu móng ngựa Nghĩa bóng: Chết Cách dùng: Đây là cách nói khá sỗ sàng về cái chết nên hãy cẩn thận khi dùng nó. Có thể hiểu gần như từ “ngỏm” ở tiếng Việt vậy LOL  Ví dụ: Kaan için nalları dikmiş diyorlar   Chúng nó bảo Kaan ngỏmContinue reading “HÀNH ĐỘNG”