KỲ LẠ

dış kapının mandalı  Danh từ Ý nghĩa: Nghĩa đen: cái chốt của cửa ngoài Nghĩa bóng: Người ngoài cuộc Ví dụ Ayşe, dış kapının mandalı, bu konuyla bir ilgisi yok. Ayşe là người ngoài cuộc, không liên quan gì tới việc này O dış kapının mandalı, neden karışıyor ki?   Thằng cha này thì liên quan gì mà nóContinue reading “KỲ LẠ”