QUÂN ĐỘI

Đi lính nghĩa vụ quân sự là bắt buộc đối với đàn ông Thổ Nhĩ Kỳ. Khi đủ tuổi (18 tuổi), họ sẽ bắt đầu được gọi đi nghĩa vụ. Với sinh viên học đại học, nghĩa vụ quân sự có thể được hoãn cho tới khi học xong. Một số trường hợp được miễnContinue reading “QUÂN ĐỘI”