TẢ NGƯỜI

Lý do bài này khá dài do người Thổ rất thích nói sau lưng người khách LOL, và trong cuộc sống thường ngày họ nói chuyện với nhau theo phong cách bỗ bã, hơi có xu hướng…chửi nhau. Vì thế tiếng lóng về tả người trong tiếng Thổ khá nhiều.  Şaşkın  Tính từ Ý nghĩa:Continue reading “TẢ NGƯỜI”