THAY ĐỔI

attan inip eşeğe binmek Thành ngữ Ý nghĩa Nghĩa đen: Xuống ngựa gặp lừa Nghĩa bóng: Thất thế Sử dụng Dùng câu này để ám chỉ ai đó đang từ chỗ cao cấp hơn lại xuống chỗ thấp cấp hơn Ví dụ Kazım, müdürlüğü bırakıp tezgahtarlığa başlayınca attan inip eşeğe binmiş oldu. Kazım từ bỏ chứcContinue reading “THAY ĐỔI”