THAY ĐỔI

attan inip eşeğe binmek

Thành ngữ

  • Ý nghĩa

Nghĩa đen: Xuống ngựa gặp lừa

Nghĩa bóng: Thất thế

  • Sử dụng

Dùng câu này để ám chỉ ai đó đang từ chỗ cao cấp hơn lại xuống chỗ thấp cấp hơn

  • Ví dụ

Kazım, müdürlüğü bırakıp tezgahtarlığa başlayınca attan inip eşeğe binmiş oldu.

Kazım từ bỏ chức vụ quản lý để đi làm nhân viên bán hàng, đúng là thất thế

Bence Ümit’ten ayrıldıktan sonra Onur’la çıkman attan inip eşeğe binmek olur. 

Tao thấy mày chia tay Ümit để đi theo Onur chả khác nào tự xuống cấp

ayıya dayı demek 

Động từ

  • Ý nghĩa

Nghĩa đen: Gọi con gấu là cậu

Nghĩa bóng: Nhẫn nhục, nhẫn nhịn

  • Ví dụ

Japonya’ya gidebilmek için bir sene ayıya dayı dedim 

Để được đi Nhật, tao phải nhẫn nhục suốt 1 năm đấy

Bu devirde ayıya dayı demek lazım

Trong thời đại này, ai cũng cần phải chịu nhục mới được. 

Có một câu thành ngữ trong tiếng Thổ như sau

Köprüyü geçene kadar ayıya dayı demek  

Nghĩa đen: gọi gấu là cậu cho tới khi qua cầu xong

Nghĩa bóng: “đối xử tốt với 1 người mình không thích để đạt được mục đích riêng trong 1 khoảng thời gian nhất định”


dağdan gelip bağdakini kovmak 

Thành ngữ

  • Ý nghĩa

Nghĩa đen: Đến từ núi rồi đuổi người trông vườn nho

Nghĩa bóng: Cướp công, cướp chỗ

  • Cách sử dụng

Sử dụng thành ngữ này khi bạn cảm thấy người đó không làm gì mà họ lại được hưởng những công sức thành quả của bạn 

  • Ví dụ

Bu masada ben oturuyordum. Dağdan gelip bağdakini kovuyorsun.  

Tao toàn ngồi ở bàn này mà. Mày tới sau mà định cướp chỗ à! 

Bizim odamıza bizi almıyorlar. Dağdan gelmiş bağdakini kovuyorlar.  

Chúng nó không cho bọn mình vào phòng của chính bọn mình. Lũ cướp chỗ.

besle kargayı oysun gözünü 

Thành ngữ

  • Ý nghĩa

Nghĩa đen: Cho quạ ăn rồi nó mổ mắt bạn

Nghĩa bóng: Làm ơn mắc oán

  • Ví dụ

Emre benim dedikodumu yapmış. Besle kargayı oysun gözünü.

Emre nói xấu tao sau lưng đấy. Đúng là làm ơn mắc oán!

Özgeçmişini ben hazırladım ve benim istediğim pozisyona başvurdu. Besle kargayı oysun gözünü! 

Tao là người chuẩn bị CV cho nó rồi chính nó lại nộp đơn vào vị trí mà tao muốn. Đúng là làm ơn mắc oán mà! 

Published by Hoàng Lê Thanh Hà

A Turkey-addict.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: