BÀI 14- BÀI TẬP

Bài 1: Điền đúng trạng từ phản thân vào chỗ trống Bài 2: Chọn từ trong khung điền vào chỗ trống sao cho hợp lý Bài 3 Viết lại thành 1 câu dựa vào 2 câu cho sẵn Bài 4: Điền trạng từ phản thân hợp lý vào chỗ trống Bài 5: Đánh số đúngContinue reading “BÀI 14- BÀI TẬP”