Ghen – đặc sản của người Thổ

GHEN!!!! Ôi nhắc tới từ này, chắc chắn mình biết sẽ rất nhiều bạn sẽ thốt lên “Ôi trời chính nó!”. Vì đây chính là đặc sản của người Thổ trong tình yêu. Mình có nghe phong phanh hình như người Ý cũng rất ghen, có lẽ nào uống chung dòng nước…Địa Trung Hải nênContinue reading “Ghen – đặc sản của người Thổ”