BÀI 9 – BÀI TẬP

Bài 1: Điền câu trả lời thích hợp cho câu hỏi

Bài 2: Chọn đáp án thích hợp nhất với bản thân bạn và xem kết quả về tính cách của bạn nha!

Bài 3: Trong những trường hợp bên dưới, bạn sẽ làm gì?

Bài 4: Chơi trò giải ô chữ nhé!

Bài 5: Tạo thành câu phù hợp với bảng dữ liệu

Bài 6: Viết câu trả lời cho từng hành động bạn có thể làm trên internet nhé

Bài 7: Đọc đoạn văn và trả lời câu hỏi

Bài 8: Viết câu hỏi hợp lý cho từng trường hơp cụ thể như bên dưới

Bài 9: Điền hậu tố thích hợp cho câu

Bài 10: Điền hậu tố thích hợp vào đoạn văn

Bài 11: Đặt câu hỏi phù hợp cho câu trả lời

Bài 12: Điền hậu tố thích hợp vào sau câu

Published by Hoàng Lê Thanh Hà

A Turkey-addict.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: