BÀI 26 – BÀI TẬP

Bài 1: Điền hậu tố và từ thích hợp vào chỗ trống Bài 2: Viết thêm vế đầu để tạo thành câu hoàn chỉnh Bài 3: Chọn câu đúng Bài 4: Sắp xếp lại từ thành câu phù hợp Bài 5: Điền hậu tố thích hợp Bài 6: Nối câu phù hợp với đoạn vănContinue reading “BÀI 26 – BÀI TẬP”

BÀI 26 – ĐỘNG DANH TỪ KẾT HỢP VỚI CÁC HẬU TỐ, TRẠNG TỪ, GIỚI TỪ, LIÊN TỪ

Động danh từ chính là các danh từ được tạo ra từ động từ. Và chắc chắn đây không phải bài đầu tiên chúng ta học về văn phạm ngữ pháp này. Trải dài khắp từ A2 tới B1 là những bài học về cách biến động từ thành danh từ cùng các hậu tố,Continue reading “BÀI 26 – ĐỘNG DANH TỪ KẾT HỢP VỚI CÁC HẬU TỐ, TRẠNG TỪ, GIỚI TỪ, LIÊN TỪ”