BÀI IV – BÀI TẬP

Bài 1: Điền thêm vào chỗ trống

Bài 2: Điền thêm vào chỗ trống

Bài 3: Điền thì đúng của từ vào chỗ trống

Bài 4: Điền thì đúng của từ vào chỗ trống

Bài 5: Sử dụng từ gợi ý để sắp xếp lại và chia theo thì đúng như yêu cầu

Bài 6: Chọn đáp án đúng

Bài 7: Sắp xếp lại từ trong câu và chia đúng thì

Bài 8: Điền thêm vào chỗ trống

Bài 9: Điền thêm vào chỗ trống cho đoạn văn sau

Bài 10: Nối hai vế để tạo thành câu có nghĩa

Bài 11: Điền thêm vào chỗ trống cho đoạn văn sau

Bài 12: Điền thêm vào chỗ trống cho đoạn văn sau

Bài 13: Điền thêm vào chỗ trống để tạo thành câu có nghĩa

Published by Hoàng Lê Thanh Hà

A Turkey-addict.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: