KHÓ KHĂN

Kelle koltukta

Thành ngữ

  • Ý nghĩa

Nghĩa đen: Đầu ở trên ghế

Nghĩa bóng: Cố gắng nỗ lực (dù trong tình thế nguy hiểm) 

  • Ví dụ

Azıcık para için kelle koltukta çalışıyoruz. 

Bọn tôi nỗ lực làm việc không màng nguy hiểm vì số tiền ít ỏi

Bu proje için kelle koltukta olan taraf biziz 

Bọn mình chính là bên sẽ chịu rủi ro trong dự án này đấy! 

arpası bol gelmek 

Động từ

  • Ý nghĩa: 

Nghĩa đen: Có nhiều đại mạch

Nghĩa bóng: Được chiều chuộng quá đáng

  • Cách dùng:

arpası  đại mạch là loại thức ăn cho bò. Ý cụm từ này muốn nói là thức ăn cứ đến liên tục, đến nhiều với ai đó (nghĩa bóng là được chiều chuộng quá đáng) nên họ không biết cách cư xử cho đúng mực, không biết ơn những gì họ có. Để ý kỹ hơn, arpası là loại thức ăn cho động vật nên cụm từ này cũng có ý ám chỉ những người họ ám chỉ đó cũng chỉ như…con vật mà thôi.

  • Ví dụ

Arpası bol gelen ergenler ırmağa atlıyorlar. 

Cái lũ trẻ mà được chiều quá đáng đang nhảy xuống sông luôn kìa

Ablasına göre, onun böyle davranmasının sebebi arpasının bol gelmesi. 

Theo chị nó thì tại nó được chiều quá nên mới cư xử như vậy. 

çarçur etmek 

Động từ

  • Ý nghĩa

Nghĩa đen: tạo ra rác

Nghĩa bóng: Lãng phí 

  • Ví dụ:

Zamanını sokaklarda çarçur ediyor. 

Hắn ta đang lãng phí thời gian của mình ở trên đường

Paranı gereksiz şeyler için çarçur etme 

Đừng lãng phí tiền của mình cho những thứ không cần thiết

açmaza düşmek 

Động từ

  • Ý nghĩa

Nghĩa đen: rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan

Nghĩa bóng: rơi vào 1 tình huống tồi tệ tới mức không biết làm gì

  • Ví dụ

İşimi de kaybedince çok açmaza düştüm.  

Nếu đến việc làm mà tao cũng mất thì thật sự tao không biết làm gì nữa

Ailesini kaybedince açmaza düştü. 

Hắn ta đã thật sự lạc lối đi khi mất gia đình mình.

Published by Hoàng Lê Thanh Hà

A Turkey-addict.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: