BÀI 21 – BÀI TẬP

Bài 1 Chọn từ trong khung và điền thêm hậu tố vào chỗ trống để tạo thành câu thích hợp Bài 2: Điền hậu tố thích hợp vào chỗ trống Bài 3: Đánh dấu vào ô đúng Bài 4: Viết lại câu hoàn chỉnh Bài 5: Dựa vào câu hỏi và gợi ý để viếtContinue reading “BÀI 21 – BÀI TẬP”

BÀI 21 – PHẦN 2 – KHI AI LÀM GÌ ĐÓ (2)

Đọc văn bản Ona ‘Akademi Heykelciği’ diyen de var, ‘Altın Ödül’ ya da ‘Üstün Başarı Heykeli’ de. Bazılarının ‘Demir Adam’ olarak da nitelendirdiği ödül aslında en çok ‘Oscar’ adıyla anılıyor. İlk kez 1928 yılında verilen Oscar heykelciğinde film makarasının üzerinde elinde kılıç taşıyan bir şövalye şekli bulunuyordu. Bu heykelcikte şövalyenin üzerinde durduğu makara üzerindeki parmağaContinue reading “BÀI 21 – PHẦN 2 – KHI AI LÀM GÌ ĐÓ (2)”

BÀI 21 – PHẦN 1 – KHI AI LÀM GÌ ĐÓ

Tiêu đề bài này có vẻ quen quen. Đúng vậy, chúng ta đã từng học “Khi mà” ở bài 15- Phần 3.  Ở bài đó, chúng ta đã học cách thêm hậu tố “-ken” vào sau động từ để tạo thành ý nghĩa “khi mà…” Còn bài này, cũng là 1 dạng biến đổi độngContinue reading “BÀI 21 – PHẦN 1 – KHI AI LÀM GÌ ĐÓ”