BÀI 29 – DANH ĐỘNG TỪ, DANH TÍNH TỪ VÀ TỪ NỐI CÓ CHỨA “Kİ”

DANH ĐỘNG TỪ Lại thêm 1 bài nữa về danh động từ, hay nói đúng hơn, là các giới từ, trạng từ, liên từ hay hậu tố được thêm vào sau danh động từ ấy. -mEktEnsE, -mEk varken, – mEk yerine Ý nghĩa: thay vì, thà rằng Dùng văn phạm này khi chúng ta cóContinue reading “BÀI 29 – DANH ĐỘNG TỪ, DANH TÍNH TỪ VÀ TỪ NỐI CÓ CHỨA “Kİ””

BÀI 17 – PHẦN 3 – TỪ CHỈ ĐIỀU KIỆN

ĐỌC VĂN BẢN “Bana uygun iş yok.” “Kapı gibi diplomam var ama iş bulamıyorum.” “Boşuna okumuşum yıllarca.” Son günlerde ne zaman bir gençle konuşsam bunlan duyuyorum. Hangi gazeteyi okusam, hangi televizyon programını izlesem işsizlikten yakınıyor gençler. Diyorlar ki “Ben gerekli her şeyi yaptım. Okudum, üniversite bitirdim. Öyleyse iyi bir işim olmalı.” Haksız sayılmazlar. Ne deContinue reading “BÀI 17 – PHẦN 3 – TỪ CHỈ ĐIỀU KIỆN”

BÀI 12 – PHẦN 3 – TỪ NỐI CHỈ NGUYÊN NHÂN

Nhanh thật là nhanh, cuối cùng chúng ta cũng tới bài cuối cùng của trình độ A2 rồi! Yay!!! Quãng đường ko ngắn nhưng cũng không dài, mình tin là tới bài hôm nay, các bạn đã có thể nói được giao tiếp khá cơ bản, hiểu và nắm bắt được một phần khi nóiContinue reading “BÀI 12 – PHẦN 3 – TỪ NỐI CHỈ NGUYÊN NHÂN”