BÀI 10 – BÀI TẬP

Bài 1: Đọc đoạn văn và đánh dấu đúng/sai Bài 2: Điền hậu tố thích hợp vào chỗ trống Bài 3: Điền hậu tố thích hợp vào chỗ trống Bài 4: Đánh số thứ tự để tạo thành đoạn hội thoại hoàn chỉnh Bài 5: Điền hậu tố vào chỗ trống Bài 6: Điền từContinue reading “BÀI 10 – BÀI TẬP”

BÀI 9 – BÀI TẬP

Bài 1: Điền câu trả lời thích hợp cho câu hỏi Bài 2: Chọn đáp án thích hợp nhất với bản thân bạn và xem kết quả về tính cách của bạn nha! Bài 3: Trong những trường hợp bên dưới, bạn sẽ làm gì? Bài 4: Chơi trò giải ô chữ nhé! Bài 5:Continue reading “BÀI 9 – BÀI TẬP”

BÀI 8 – BÀI TẬP

Bài 1: Điền thêm hậu tố vào chỗ trống Bài 2: Điền thêm hậu tố vào chỗ trống và trả lời câu hỏi Bài 3: Điền vào chỗ trống cho đoạn văn Bài 4: Điền vào chỗ trống cho đoạn văn Bài 5: Điền hậu tố vào cho câu Bài 6: Chia thì thích hợpContinue reading “BÀI 8 – BÀI TẬP”

BÀI VI – BÀI TẬP

Bài 1: Điền hậu tố thích hợp vào sau từ Bài 2: Chọn từ đúng để điền vào chỗ trống Bài 3: Chọn từ gợi ý trên khung để biến đổi và điền vào đoạn văn Bài 4: Điền hậu tố thích hợp vào chỗ trống Bài 5: Hoàn thành đoạn văn sau Bài 6:Continue reading “BÀI VI – BÀI TẬP”

BÀI V – BÀI TẬP

Bài 1: Điền tên của từng loại quả và rau vào chỗ trống Bài 2: Đọc đoạn hội thoại bên tay trái và viết câu hỏi thích hợp cho câu trả lời cho sẵn Bài 3: Điền từ gợi ý trong khung vào chỗ trống Bài 4: Điền vào chỗ trống và thêm số thứContinue reading “BÀI V – BÀI TẬP”

BÀI IV – BÀI TẬP

Bài 1: Điền thêm vào chỗ trống Bài 2: Điền thêm vào chỗ trống Bài 3: Điền thì đúng của từ vào chỗ trống Bài 4: Điền thì đúng của từ vào chỗ trống Bài 5: Sử dụng từ gợi ý để sắp xếp lại và chia theo thì đúng như yêu cầu Bài 6:Continue reading “BÀI IV – BÀI TẬP”

BÀI III- BÀI TẬP

Bài 1: Sắp xếp các từ trong khung cho đúng với họ hàng phía bố hay phía mẹ Bài 2: Điền thêm hậu tố để tạo thành sở hữu cách Bài 3: Điền thêm hậu tố chỉ sở hữu cách và các hậu tố e/a/den/dan/de/da (nếu cần) để câu có nghĩa Bài 4: Điền thêmContinue reading “BÀI III- BÀI TẬP”

BÀI II – BÀI TẬP

Bài 1: Điền từ vào chỗ trống để tạo nên động từ đúng Bài 2: Điền động từ gốc Bài 3: Điền thêm vào chỗ trống để thể hiện thì hiện tại tiếp diễn Bài 4: Nối từ để tạo thành câu đúng Bài 5: Ghép từ trong câu để thành câu đúng. Chia thìContinue reading “BÀI II – BÀI TẬP”

BÀI I – BÀI TẬP

Chúng ta sẽ có ở đây 14 dạng bài khác nhau để các bạn cùng luyện tập nhé! Nếu có gì thắc mắc thì comment hoặc gửi email cho mình, mình sẽ cố gắng giải thích trong khả năng có thể. Bài 1. Sắp xếp các câu cho đoạn hội thoại sau trở nên hợpContinue reading “BÀI I – BÀI TẬP”